کنترل 18 دستگاه دولتی بر خدمات سفر در ایران

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با ایرنا اعلام کرد در حال حاضر 18 دستگاه و نهاد اجرایی عضو ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر هستند. محمدرضا فیاض خواهان افزایش تعداد این نهادها است تا به گفته او بتوان مشکلات حوزه گردشگری را جامع تر رصد و برطرف کرد.

محمد رضا فیاض به ایرنا گفته است نظارت بر بازار و کنترل آن یکی از اقدام های وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در این ارتباط در سطح استان های کشور ناظرانی بر بازار اقلام مورد نیاز مردم و گردشگران نظارت دارند و گزارش هایی از شرایط موجود در بازار ارائه می دهند.
ایران از نظر شاخص آسانی کسب و کار و نیز گستردگی فساد در دستگاههای دولتی، یکی از بدترین کشورهای جهان است با اینحال مقامات ایرانی بی پروا اصرار دارند که کنترل سازمانها و نهادهای حکومتی بر کسب و کارها افزایش یابد.

نظرات