دولت ایران 4 هزار وبسایت را تحت کنترل خود درآورده است

علی جنتیقفقازستان - در اغلب کشورهای جهان وبسایتهای خبری نیازی به گرفتن مجوز از دولت ندارند اما دولت به اصطلاح اعتدال جمهوری اسلامی با اعمال فشار بر گردانندگان و ناشران وبسایتهای خبری آنها را مجبور می کند که از وزارت ارشاد مجوز بگیرند.
رسانه های جمهوری اسلامی خبر می دهند که به گفته علی جنتی وزیر ارشاد، 4 هزار نشریه الکترونیکی در ایران از دولت مجوز گرفته اند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می گوید: در حال حاضر 2 هزار سایت خبری در کشور مجوز ندارند که برای آنها تسهیلاتی را فراهم کرده‌ایم تا مجوز بگیرند.
تاکنون هیچیک از دولتها در جمهوری اسلامی سازمان یا نهاد مستقلی را تحمل نکرده اند.

نظرات