دستگیری 5 کارمند پیشین دولت گرجستان

پنج نفر از اعضای حزب حرکت ملی دستگیر شده اند. این افرادر دولت پیشین گرجستان سمتهایی داشتند.

دادستانی گرجستان بعد از ظهر 8 آوریل اعلام کرد که اتهام این افراد مربوط به انتشار ویدئوهای غیر قانونی بوده است.
ماه مارس سال جاری ویدئوهایی در شبکه های مجازی منتشر گردید که اعمال سکسی برخی از مقامات گرجستان را بنمایش می گذارد. این ویدئوها با پی گیری دولت و مقامات قضایی حذف شدند اما تحقیق در مورد ساخت و انتشار ادامه دارد.

نظرات