تراژدی 9 آوریل، 27 سال گذشت


قفقازستان - بتاریخ 9 آوريل 1989 مردم تفليس با برگزاری تظاهراتی خواسته جدایی از اتحاد شوروی را در خيابان مطرح كردند. ارتش شوروی در اینروز بشدت مردم را سرکوب کرد. آمار کشته ها 21 نفر ثبت گردیده است و هزاران نفر با استنشاق گاز مسموم شدند.

روز 9 آوریل سال 1991 شورای عالی گرجستان از اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد. روز 9 آوریل در گرجستان تعطیل رسمی است.
گیورگی کویریکاشویلی نخست وزیر گرجستان می گوید روز 9 آوریل ماجرای قهرمانی جوانانی است که با دست خالی در برابر تانک ایستادند.

نظرات