هیئت سرمایه گذاری اماراتی به گرجستان می آید

قفقازستان - گیورگی کویریکاشویلی که برای شرکت در ششمین نشست سالانه سرمایه گذاری دوبی به امارات سفر کرده است با شاهزاده محمد زاید آل نهیان ولیعد ابوظبی دیدار و گفتگو کرد.
در این  دیدار نخست وزیر گرجستان در مورد فضای سرمایه گذاری در کشور به شاهزاده اماراتی توضیحاتی داد و به گزارش سرویس رسانه ای دولت گرجستان قرار شد یک گروه تخصصی اماراتی به گرجستان بیایند و زمینه های سرمایه گذاری در این کشور را مورد بررسی قرار دهند.

نظرات