هیئت سرمایه گذاری اماراتی به گرجستان می آید

کویریکاشویلی اماراتگیورگی کویریکاشویلی که برای شرکت در ششمین نشست سالانه سرمایه گذاری دوبی به امارات سفر کرده است با شاهزاده محمد زاید آل نهیان ولیعد ابوظبی دیدار و گفتگو کرد.
در این  دیدار نخست وزیر گرجستان در مورد فضای سرمایه گذاری در کشور به شاهزاده اماراتی توضیحاتی داد و به گزارش سرویس رسانه ای دولت گرجستان قرار شد یک گروه تخصصی اماراتی به گرجستان بیایند و زمینه های سرمایه گذاری در این کشور را مورد بررسی قرار دهند.

نظرات