کنسرت ریچارد بوناس در ایروان

ریچارد بوناریچارد بوناس روز 30 آوریل جاری مصادف با روز جهانی جاز در ایروان کنسرت اجرا می کند.
محل برگزاری کنسرت هزارپله و ساعت شروع آن 6 بعد از ظهر اعلام شده است.
در این برنامه هنرمندان ارمنستانی نیز حضور و اجرا خواهند داشت.

نظرات