احتمال تشکیل مجدد فدائیان اسلام

احمد کسروی و منشی‌اش
 معاون شورای هماهنگی حزب الله می گوید: اگر در صدد راه اندازی فتنه ای دیگر در کشور باشند حزب الله این بار با راه اندازی فداییان انقلاب و اسلام توسط کمیته های مجازات مردمی برای همیشه چشم قتنه را کور خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری حزب الله پرس، مهدی عبدی معاونت امور استانها و شهرستانها شورای هماهنگی حزب الله شمال غرب می گوید: حزب الله برای آخرین بار به هاشمی و روباه خاکستری محمد خاتمی و تمام کسانی که بخواهند عرصه را به خیال خام خود بر امام خامنه ای تنگ نمایند و از اصول و مبانی انقلاب عدول کنند و درصدد مطرح کردن شورای رهبری و تضعیف ولایت مطلقه فقیه باشند هشدار می دهد اگر در صدد راه اندازی فتنه ای دیگر در کشور باشند حزب الله این بار با راه اندازی فداییان انقلاب و اسلام توسط کمیته های مجازات مردمی برای همیشه چشم قتنه را کور خواهد کرد.
قفقازستان مخاطب اصلی این گفته ها را نه روباه های رنگارنگ در هرم قدرت بلکه مردمی می داند که برای رسیدن به مطالبات خود گاهی فرصتها و امکاناتی را در اختیار این نقابداران می گذارند.

نظرات