حسین دهقان در مسکو، امریکا و اسرائیل را حامی جریانهای تروریستی اعلام کرد

وزرای دفاع ارمنستان ایران در مسکووزیر دفاع جمهوری اسلامی با سیران اوهانیان وزیر دفاع ارمنستان در مسکو ملاقات داشت. در این دیدار حسین دهقان امریکا، اسرائیل و برخی از کشورهای نادان منطقه را پشتیبان جریانهای تروریستی اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، تضعیف كشورهای منطقه و فعال سازی شكاف ها و اختلافات قومی، مذهبی و مرزی را از راهبردهای نظام سلطه به ویژه آمریكا برای ایجاد ناامنی، تنش و جنگ ذكر كرد و گفت: امروز جریان های تروریستی با پشتوانه آمریكا، اسرائیل و برخی كشورهای نادان در منطقه، بحران های بزرگی را رقم زده است.
ایرنا همچنین از حسین دهقان نقل می کند: ما اعتقاد راسخ داریم كه حل بحران های بزرگ به ویژه تروریسم جز در سایه تعامل و همكاری كشورهای منطقه امكان پذیر نمی باشد.
رسانه های ارمنستان محور گفتگو در این دیدار را بحران قره باغ اعلام کردند. به گزارش سرویس رسانه ای وزارت دفاع ارمنستان دوطرف یادآور شدند که موضوع قره باغ با بکارگیری زور حل نخواهد شد.
قفقازستان گفتگو درباره مناقشه قره باغ بدون حضور مقامات جمهوری آذربایجان و آن هم در محلی باطرف مانند مسکو را دامن زدن به مناقشه و نادان دانستن و نیز تهمت به برخی از کشورهای منطقه را بهیچ وجه در راستای رسیدن به ثبات و صلح پایدار در منطقه ارزیابی نمی کند.

نظرات