نبرد بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان به ویکی پدیا هم سرایت کرد

قفقازستان - علی رغم اینکه جمهوری آذربایجان بطور یکجانبه اعلام آتش بس نمود، ارمنستان آتش بس را نپذیرفت و نبرد همچنان بین دو کشور ادامه داشته است. صحنه جنگ به دانشنامه ویکی پدیا نیز رسیده است.

در دانشنامه ویکی پدیا صفحه بنام درگیری‌های 2016 جمهوری آذربایجان و ارمنستان ایجاد شده است. در نسخه فارسی، انگلیسی و برخی دیگر از زبانهای این مقاله سه طرف درگیری معرفی شده اند که ناگورنو قره باغ طرف سوم درگیری است اما در نسخه آذری و فرانسوی دو کشور، طرف درگیری هستند.
هرچند با نگاه پراگماتیستی دولتی در قره باغ کنونی وجود دارد اما سازمان ملل متحد و هیچ کشوری بغیر از ارمنستان آن را برسمیت نمی شناسد. بر اساس اسناد سازمان ملل قره باغ بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است. ویکی پدیا محلی برای حق طلبی نیست ، در مقررات این دانشنامه به صراحت بیان شده است که محتوای مقالات آن باید براساس اسناد مسلم باشد و نه  مباحث مورد مناقشه. لذا قفقازستان به اطلاع مخاطبان خود می رساند که متاسفانه در انتشار مقاله مزبور در ویکی پدیا ، مقررات این دانشنامه نقض گردیده است.

نظرات