در گرجستان بیشتر مردان سیگار می کشند

رئیس یک سازمان بهداشتی می گوید که در میان کشورهای اروپایی و حومه تنها در روسیه درصد افراد سیگاری بالاتر از گرجستان است.

للا استوروا رئیس سازمان پیشبرد سلامت و همه گیری بیماری های غیرواگیر می گوید که بر اساس داده های حاصل از پیمایش سازمان او، 30 درصد از مردم گرجستان مواد دخانی مصرف می کنند. این رقم برای مردان 55 درصد و برای زنان 15 درصد است.
به گفته استوروا این ارقام در میان کشورهای اروپایی بالاترین بعد از روسیه است و درصد زنان سیگاری ممکن است از رقم مزبور بالاتر نیز باشد زیرا بسیاری از زنان بطور مخفی سیگار می کشند و مایل نیستند دیگران بدانند که سیگار مصرف می کنند.
همین سازمان اعلام کرده است که 16 درصد دانش آموزان مدارس در گرجستان سیگار مصرف می کنند.
برپایه برخی از آمارهای بین المللی ارمنستانی ها نیز در رتبه های بالای سیگاری ها قرار دارند.

نظرات