آلودگی شدید هوا در مناطق همجوار با پارکهای تفریحی تفلیس

اندازه گیری های میزان آلاینده های هوا توسط سازمان ملی محیط زیست گرجستان نشان می دهد که میزان دی اکسید نیتروژن در ورودی اصلی پارک واکه، پارک مزیوری و خیابان روستاولی در نزدیکی میدان آزادی در نقطه بحرانی است.

آلودگی هوا در مناطق مزبور از این نظر اهمیت دارد که ساکنان تفلیس و بویژه کودکان برای استراحت یا تفریح به این نقاط می روند و از نظر بسیاری از مردم این مکانها، مناطق خوش آب و هوای شهر هستند.
دی اکسید نیتروژن ماده ای سمی است که بطور مستقیم سلامتی انسان را در معرض خطر قرار می دهد و خسارتهای زیست محیطی فراوانی ایجاد می نماید. افزایش تردد خودروها در سالهای اخیر، درصد بالای خودروهای فرسوده و عدم رعایت استانداردهای فنی از عوامل افزایش این آلاینده اعلام شده است.

نظرات