روز استقلال گرجستان، 26 می

26_may___independence_day_of_georgiaگرجستان در طول تاریخ چند بار اعلام استقلال کرده است. امروز 25 امین سالگرد استقلال گرجستان از اتحاد شوروی جشن گرفته می شود. گرجستان در سال 1991 از اتحاد شوری اعلام استقلال کرد.
بتاریخ 25 می سال 1918 یعنی یکسال بعد از انقلاب اکتبر 1917 ، گرجستان با حمایت آلمان و بریتانیا بعنوان یک جمهوری مستقل اعلام موجودیت کرد اما در سال 1921 بلشویکها این کشور را اشغال کردند و ان را ضمیمه اتحاد شوروی نمودند.
همه ساله روز 26 می مردم تفلیس در میدان آزادی و خیابانهای اطراف حاضر می شوند و سالروز استقلال از روسیه را جشن می گیرند. این روز در گرجستان تعطیل رسمی است.

نظرات