نظرسنجی در گرجستان: 43 درصد گفته اند که هیچگاه از اینترنت استفاده نکرده اند

bloombergدر یک نظرسنجی از 2,032 نفر در گرجستان، 40 درصد گفته اند که روزانه از اینترنت استفاده می کنند اما 43 درصد پاسخ داده اند که هرگز از اینترنت استفاده نکرده اند.
این نظرسنجی را مرکز منابع پژوهشی قفقاز انجام داده است و برپایه آن فیسبوک در میان شبکه های مجازی بیشترین کاربر را در گرجستان دارد و بعد آن آندناکلاسنیکی قرار می گیرد.

نظرات

مطلب پربیننده