گرجستان حق دارد هر رزمایشی را در داخل مرزهای خود اجرا کند

بدنبال تحریک آمیز خواندن رزمایش نوبل پارتنر از سوی روسیه، وزارت خارجه گرجستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که این رزمایش علیه هیچ طرف خاصی نیست و چنین تمرینانی سال گذشته نیز برگزار شده است.
در بیانیه وزارت خارجه گرجستان آمده است که گرجستان یک کشور مستقل است و حق دارد هر رزمایشی در داخل مرزهای خود برگزار کند و نیز حق دارد شرکای نظامی خود و نحوه همکاری با آنها را انتخاب نماید.
در بیانیه راجع ثبات در منطقه اشاره شده است: حفظ ثبات در منطقه برای گرجستان الویت دارد. ما بارها اعلام کرده ایم که هدف حل کلیه مناقشات از راههای صلح آمیز را دنبال می کنیم.

نظرات