سفیر جدید بریتانیا در گرجستان

JustinMcKenzieSmithدولت بریتانیا جاستین مکنزی اسمیت را بعنوان سفیر این کشور در گرجستان انتخاب کرد. قرار است او از اواخر آگوست سال جاری خدمت در گرجستان را آغاز نماید. دوره خدمت او 4 سال تعیین شده است.
بیوگرافی جاستین مکنزی اسمیت در وبسایت رسمی دولت بریتانیا در دسترس عموم قرار دارد.

Comments