ایجاد باغ ژاپنی در تفلیس

شهردار تفلیس اعلام کرد که در بخشی از فضای باغ گیاهی شهر، باغ ژاپنی ایجاد خواهد شد. این اظهارات در شرایطی بیان شد که شهرداری بخاطر فروش بخشی از زمینهای باغ گیاهی تفلیس اینروزها هدف اعتراضات گسترده ای قرار گرفته است.
داویت نارمانیا شهردار تفلیس گفت که با پشتیبانی سفارت ژاپن در گرجستان باغ ژاپنی ایجاد خواهد شد. به گفته او این اقدام دلیل دیگری براین است که شهرداری برای توسعه باغ گیاهی تفلیس تلاش می کند.
در روزهای اخیر فروش 29 هکتار از اراضی باغ گیاهی تفلیس واکنش اعتراضی برخی از نمایندگان شورای شهر و نیز تظاهرات خیابانی را در پی داشت. پروژه آغازشده در زمینهای مزبور پانوراما نام دارد که گفته می شود متعلق به بیدزینا ایوانیشویلی میلیاردر معروف است. معترضان که بیشتر از حزب حرکت ملی هستند می گویند که فروش این زمینها بدون اعلام عمومی صورت گرفته است.

نظرات