چهارمین نشست وزرای دفاع جمهوری آذربایجان، ترکیه و گرجستان

وزرای دفاع سه کشوروزرای دفاع جمهوری آذربایجان، ترکیه و گرجستان امروز در شهر قبه له Qəbələ نشستی را پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار کردند.
وزرای دفاع سه کشور پیش از آغاز نشست از بنای یادبود حیدر علی‌اف بازدید کردند و پس از گذاردن تاج گل برای مدتی با برخی از افراد حاضر در محل گفتگو نمودند.

نظرات