بازدید بیش از سه هزار و ششصد ایرانی از گرجستان در ماه آوریل

Iranدر ماه آوریل سال جاری 3626 ایرانی از گرجستان بازدید کردند و بدین ترتیب بار دیگر ایرانیان در لیست 10 کشور اول بازدید کنندگان از این کشور قرار گرفتند.
شهروندان ترکیه با 115887 بازدید، جمهوری آذربایجان 105695 بازدید و ارمنستان 105667 در صدر کشورهای بازدید کننده از گرجستان جای دارند.
یادآوری می شود منظور از بازدید هربار ورود یک شخص از مرزهای زمینی و هوایی به گرجستان است.

نظرات