بیش از دویست روستا در گرجستان خالی از سکنه است

تعداد روستاهای خالی از سکنه در گرجستان به 223 رسیده است.
تامار چیبوردانیدزه رئیس بنیاد کامیابی جمعیت در گرجستان در یک کنفرانس رسانه ای اعلام کرد که بر اساس نتایج آخرین سرشماری کشور تعداد روستاهای خالی از سکنه به رقم 223 رسیده است در حالی که در سال 2002 این رقم 162 بود.

نظرات