روسیه مسئول قتل یک پناهنده در گرجستان

[caption id="attachment_11479" align="aligncenter" width="300"]Giga Otkhozoria Giga Otkhozoria[/caption]

گیورگی کویریکاشویلی نخست وزیر گرجستان گفت که روسیه مسئول کامل قتل انسانی است که توسط مرزبانی آبخازیا کشته شد.
گیورگی کویریکاشویلی هنگام سخنرانی در دهمین کنفرانس سالانه امنیت و دفاع گرجستان درباره قتل گیگا اتخوزوریا سخن گفت و روسیه را مسئول آن معرفی کرد.
گیگا اتخوزوریا 31 ساله گرجی اهل آبخازیا بود که بعنوان پناهنده در منطقه تحت نفوذ تفلیس زندگی می کرد. روز 19 می جاری هنگامی که او بستگان خود را به آبخازیا بدرقه می کرد، یک نیروی مرزبانی آبخازیا با شلیک شش گلوله وی را به قتل می رساند که فیلم آن توسط دوربینهای مسقر در محل ضبط گردیده است و در یوتیوب نیز منتشر شده است. بدنبال این جنایت وزارت خارجه گرجستان در بیانیه ای روسیه را مسئول کامل آن اعلام کرد.
روسیه آبخازیا را بعنوان یک کشور مستقل برسمیت می شناسد و در قبال اعمال مرزبانی این منطقه مسئولیت نمی پذیرد.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=hhi1VqQi1JI[/embed]

نظرات