توفان غیرمنتظره در ایروان بیشترین خسارت را در شنگاویت ببار آورد

توفانبعد از ظهر دوشنبه 23 می طوفانی غیرمنتظره خساراتی در شهر ایروان ببار آورد.
توفان بام برخی از منازل را از جا کند. مرکز آمبولانس شهر ایروان نیز اعلام کرد که 9 مورد درخواست کمک به این مرکز رسید که در 7 مورد مجروحان به بیمارستان منتقل شدند. برخی از پروازها و از جمله پرواز مسکو به ایروان با تاخیر به فرودگاه زوارتنوتس فرود آمدند که علت آن طوفان اعلام شد.
به گزارش نیوز بیشترین خسارت در منطقه شنگاویت ببار آمد.

[embed]https://youtu.be/dYaDBDJxHt4[/embed]

نظرات