مصادره هتل شرایتون و اموال شرکت راکیا جورجیا

شرایتون متخی پالاسبا شکایت یک شرکت اتریشی ، هتل شرایتون و اموال راکیا جورجیا در مصادره دادگاه قرار گرفت.
شریکان وی12 از شرکت راکیا به دادگاه شکایت کرده است. مارک لوبسا یکی از شرکای این شرکت اتریشی در یک کنفرانس رسانه ای اعلام کرد که انها شرایتون را به قیمت 62 میلیون دلار خریده اند و از این بابت 20 میلیون دلار به راکیا پرداخت کرده اند اما هنوز نه صاحب هتل شده اند و نه اینکه پول آنها مسترد می گردد. به گفته او شرکت آنها در سالهای گذشته تلاش کرده است تا این مسئله را بطور دوستانه حل کند اما راکیا قصد ندارد مبلغ پرداختی را بازگرداند و صادقانه عمل کند.
گزارش شده است که روز 24 می جاری هتل شرایتون و داراییهای شرکت راکیا جورجیا در مصادره دادگاه تفلیس قرار گرفته است.
شرکت راکیا جورجیا هنوز نسبت به انتشار این اخبار واکنشی نشان نداده است.

نظرات