تلفن اضطراری در گرجستان : 112

112تلفن 112 برای درخواست کمک از پلیس، دسترسی به آمبولانس و نیز آتش نشانی مورد استفاده قرار می گیرد.
مرکز امدادی 112 زیرنظر وزارت کشور و پلیس اداره می شود اما در مواقع اورژانسی خدمات پزشکی را نیز به افراد می رساند. در سراسر کشور، در جاده ها، هنگام تصادف، سرقت ، بروز آتش سوزی و غیره میتوان از این مرکز درخواست کمک کرد. مرکز 112 پایگاه اطلاع رسانی و محل پاسخگویی به پرسشها نیست و تنها برای امداد می توان با آن تماس گرفت.
نتایح یک بررسی که بتازگی از سوی وزارت کشور گرجستان منتشر شده است نشان میدهد که اکثر گردشگران خارجی با این مرکز و این شماره تلفن آشنا نیستند.

نظرات