ترکیه با 444 پرچم آبی در جایگاه دوم سواحل پاک در جهان

Blue-flagترکیه در مجموع با 444 پرچم آبی در جایگاه دوم سواحل پاک در جهان قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، دوغان کاراتاش مسئول هماهنگی بنیاد آموزش محیط زیست استان های شمالی دریای اژه در ترکیه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: "امسال با دریافت سه پرچم‌ آبی دیگر تعداد پرچم های آبی کشورمان به 21 پرچم افزایش یافته است. ترکیه در مجموع با 444 پرچم آبی جایگاه دوم سواحل پاک در جهان را تضمین کرد. در جایگاه اول پرچم های آبی اسپانیا رتبه اول و یونان در رتبه سوم قرار دارد. اگر بتوانیم تعداد پرچم های آبی خود را 15 درصد افزایش دهیم مقام اول را از اسپانیا خواهیم گرفت".

پرچم آبی ترکیه

نظرات