محکومیت یک وبلاگ‌نویس در ساوه به 444 ضربه شلاق

محمدرضا فتحی که در سال 93 خورشیدی دستگیر شده بود از سوی دادگاهی در شهر ساوه به 444 ضربه شلاق محکوم شده است.
محمد رضا فتحی که پیشتر وبلاگ "ساوه جم" را اداره می کرد از فساد مدیران محلی مینوشت. در سال 84 خورشیدی نیز ماموران جمهوری اسلامی او را بعنوان یکی از اراذل و اوباش با دستبند دور شهر می گردانند و سپس به بازداشتگاه می برند.

نظرات