تفاهم بین ایران و ترکیه در مورد واگذاری منطقه اقتصادی ویژه

از سوی اتاق بازرگانی ایران هفت شهرک و منطقه ویژه اقتصادی به اتاق صنایع استانبول پیشنهاد شده است و قرار است در پایان سپتامبر هیاتی از واحدهای صنعتی منتخب ترکیه به ایران سفر و یکی از این شهرک ها را برای احداث شهرک اختصاصی انتخاب کنند.
به گزارش ایرنا محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، ‌صنایع، ‌معادن و کشاورزی ایران گفت این هفت شهرک و منطقه ویژه اقتصادی که توسط ایران به طرف ترک پیشنهاد شده، ویژگی هایی از جمله نزدیک بودن به خطوط انتقال انرژی و همچنین راه های ارتباطی مانند جاده، ‌راه آهن و فرودگاه را دارند. مناطق پیشنهادی در چهار استان مرکزی، اردبیل و سمنان، همدان قرار دارند.
مذاکراتی با چین و روسیه نیز در مورد واگذاری مناطق اقتصادی انجام شده است.
مناطق اقتصادی ویژه در ایران تاکنون موفقیتی در زمینه افزایش صادرات کشور یا جذب سرمایه گذاری خارجی نداشته اند.

نظرات

مطلب پربیننده