تفاهم بین ایران و ترکیه در مورد واگذاری منطقه اقتصادی ویژه

از سوی اتاق بازرگانی ایران هفت شهرک و منطقه ویژه اقتصادی به اتاق صنایع استانبول پیشنهاد شده است و قرار است در پایان سپتامبر هیاتی از واحدهای صنعتی منتخب ترکیه به ایران سفر و یکی از این شهرک ها را برای احداث شهرک اختصاصی انتخاب کنند.
به گزارش ایرنا محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، ‌صنایع، ‌معادن و کشاورزی ایران گفت این هفت شهرک و منطقه ویژه اقتصادی که توسط ایران به طرف ترک پیشنهاد شده، ویژگی هایی از جمله نزدیک بودن به خطوط انتقال انرژی و همچنین راه های ارتباطی مانند جاده، ‌راه آهن و فرودگاه را دارند. مناطق پیشنهادی در چهار استان مرکزی، اردبیل و سمنان، همدان قرار دارند.
مذاکراتی با چین و روسیه نیز در مورد واگذاری مناطق اقتصادی انجام شده است.
مناطق اقتصادی ویژه در ایران تاکنون موفقیتی در زمینه افزایش صادرات کشور یا جذب سرمایه گذاری خارجی نداشته اند.

نظرات