اجرای توافقنامه آسمانهای باز میان آمریکا و جمهوری آذربایجان

وزارت خارجه امریکاامریکا و جمهوری آذربایجان تبادلات دیپلماتیک برای اجرایی کردن توافقنامه آسمانهای باز را تکمیل نمودند.
وزارت امور خارجه امریکا روز 14 جون جاری اعلام کرد توافق آسمانهای باز که روابط هوایی دوجانبه ما را آزادسازی می کند تجارت و سفر بین آمریکا و جمهوری آذربایجان را تسهیل خواهد کرد. امضای این توافق نتیجه بیش از سه سال مذاکره با هدایت وزارت امور خارجه، وزارت حمل و نقل، و وزارت ارتباطات بوده است. توافق جدید آسمانهای باز روابط اقتصادی و تجاری بین آمریکا و جمهوری آذربایجان را عمیقتر خواهد ساخت.
توافقنامه آسمانهای باز بتاریخ 6 آوریل سال جاری بین دو کشور امضاء شد.

نظرات