پخش اذان ممنوع شد

مسجد امام حسینپخش اذان از بلندگوی مساجد در گرجستان ممنوع شد.
به گزارش خبرگزاری ابنا ، شیخ رامین ایگیدوف، رئیس اداره مسلمانان گرجستان، با اشاره به ممنوعیت پخش صدای اذان در کشور به علت عدم رضایت شهروندان، گفت: مقامات گرجستانی به بهانه این که پخش صدای اذان موجب آزار و اذیت شهروندان می‌شود، از ما خواستند که صدای اذان تنها در داخل مساجد پخش شود. وی افزود:من با این عقیده مخالفم؛ زیرا که مسیحیان آزادانه می‌توانند ناقوس کلیسا را به صدا در آوردند. بنابراین نباید حق پخش صدای اذان از مسلمانان سلب شود.

نظرات