حسن روحانی خواهان تجزیه ایران شد

حسن روحانی

حسن روحانی که عنوان رئیس جمهور ایران را به او داده اند در شهرستان مهاباد از عبارت "خلق كرد" استفاده کرد كه از اصطلاحات تجزیه طلبان می باشد.

حکومت اسلامی که در بدو تاسیس سودای رهبری مسلمانان جهان را مطرح می کرد در سالهای اخیر خود را پرچمدار شیعیان معرفی می کند تا به سیاستمداران خواهان نابودی کشورهای بزرگ در خاورمیانه این پیام را بفرستد که در چهارچوب ایجاد نظمی حرکت می کند که قومیت یا مذهب را معادل ملیت تعریف می کند. اکنون آخوندی بنام حسن روحانی بی حیایی را بحدی رسانده است که آشکارا به همان سیاستمداران و قدرتها پیام میدهد که ما مردم کردستان ایران را جدا از ملت ایران می دانیم تا لابد امتیازی برای نفوذ بین علویان سوریه یا شیعیان لبنان،یمن و سایر مناطق جهان بدست بیاورد.
قفقازستان بکارگیری ادبیات تجزیه طلبانه از سوی هر مقام و شخصی را بشدت محکوم می کند و به اطلاع سیاستمداران حاکم می رساند که چنانچه این روند ادامه یابد در چهارچوب قوانین بین المللی از هر وسیله ای برای حذف دشمنان ایران زمین استفاده خواهد کرد.

نظرات