استعفای معاون وزیر دفاع گرجستان

آنا دولیدزهآنا دولیدزه معاون وزارت دفاع گرجستان از سمت خود استعفا کرد. گزارشها حاکی از آن است که او همچنان در دفتر ریاست جمهوری مشغول به کار خواهد بود.
وزارت دفاع گرجستان هنوز در مورد استعفای آنا دولیدزه اظهار نظری نکرده است.
آنا دولیدزه از سوی رئیس جمهور گرجستان جهت عضویت در دادگاه عالی کشور کاندید شده بود ولی پارلمان گرجستان پس از ماهها بحث با عضویت او موافقت نکرد.

نظرات