چرا ایرانیان سالمرگ خمینی را جشن می گیرند؟


قفقازستان، جواد گلچین فر - مردم ایران قرنها زیر سایه دیکتاتورها و مستبدان زندگی کرده اند. در میان ایرانیان مثالی است که دست مرده کوتاه است و روح مرده را نباید آزار داد. ناصر شاه قاجار، رضا شاه و محمد رضا شاه با اینکه مستبد یا دیکتاتور بودند اما خدماتشان بین مردم بیشتر مورد گفتگو قرار می گیرد. شاید بتوان گفت، خمینی تنها جنایتکار تاریخ ایران هست که مردم مرگ او را جشن می گیرند. راستی خمینی چه ویژگی هایی داشت که اینچنین نزد مردم مهربان و انسان دوست ایران  منفور شده است؟

- سابقه فعالیت سیاسی خمینی و مخالفت او با نظام شاهنشاهی از سن 60 سالگی شروع می شود، هنگامی که با حق رای برای زنان ایرانی مخالفت کرد. خمینی به حق مالکیت دهقان ایرانی بر زمین هم معترض بود و از نظام کدخدایی در روستاها حمایت می کرد. هنوز افراد کهنسالی که نظام کدخدایی را بخاطر دارند، زنده هستند و خوشبختانه می توان پای سخن و خاطرات آنها نشست و در اینمورد البته گفتار آنها مقدم بر اظهارات پژوهشگران تاریخ است.
- خمینی در دوران حکومت خود 120 هزار مبارز میهنی را اعدام کرد.
- خمینی با رویای صدور انقلاب، بانی جنگی شد که 2 میلیون کشته و مجروح و نیز بیش از هزار میلیارد دلار خسارت به ایران وارد کرد.
- امروزه هم پلیس و نیروهای بسیجی در ایران به مردم فحش میدهند، بدرفتاری می کنند. آنها نه تنها انسانها بلکه سگها را هم می کشند و نسبت به محیط زیست احترام و ارزشی قائل نیستند. مردم ایران همه این جنایتها را دستاورد نظامی می دانند که خمینی بنیان نهاده است.
- گرانترین قبری که یک دیکتاتور دارد، متعلق به خمینی است. قبر او در منطقه فقرنشین تهران است و یادآور فساد و تباهی و شکافی است که او در میان مردم ایران ایجاد کرده است.
این سالها مردم سال مرگ خمینی را جشن می گیرند ولی در روز آزادی ایران او نماد اهریمن و شاید منفورترین شخصیت تاریخ ایران خواهد بود.

نظرات

  1. قبر خمینی،هم اکنون تبدیل به توالت مردم ایران شده است.همه برای شا..یدن به آنجا میروند.

    پاسخحذف
  2. مرگ بر طرفداران خمینی...او نامردترین آدم تمام اعصار است.

    پاسخحذف
  3. خاک توسرتون کنم با اون تحلیلتان

    پاسخحذف

ارسال یک نظر