بازیکن ارمنستانی از تراکتورسازی اخراج شد

Varazdat-Haroyanتیم تراکتورسازی تبریز بتاریخ 6 جون جاری قرارداد دوساله با وارازداد هارویان امضاء کرد. به گزارش رادیو دولتی ارمنستان یکروز پس از این قرارداد، خبر لغو آن اعلام شد.
گفته می شود لغو قرارداد با این بازیکن ارمنستانی بعلت اعتراض از سوی حامیان آذربایجانی تراکتورسازی انجام شده است.
وارازداد هارویان یا بقول برخی رسانه ها آرزداد مدافع ثابت تیم ملى ارمنستان با بیش از 50 بازى ملى است.

نظرات