جنگ قره باغ اولویت اول مردم ارمنستان

درگیری قره باغنتایج یک نظرسنجی تازه نشان می دهد که جنگ قره باغ از اولویت نخست برای شهروندان ارمنستان برخوردار می باشد . این در حالیست که در سال گذشته اولویت نخست بیکاری ذکر شده بود.
به گزارش رادیو ارمنی صدا و سیما، براساس نتایج این نظرسنجی که توسط شعبه ارمنستان موسسه گالوپ اینترنشنال و با حضور بیش از هزار شهروند ارمنستانی انجام گرفته است، جنگ قره باغ از اولویت نخست برای شهروندان این کشور برخوردار می باشد . این در حالیست که در سال گذشته اولویت نخست بیکاری ذکر شده بود.
در این گزارش آمده است که برای 72.5 درصد از شهروندان ارمنی جنگ قره باغ اولویت نخست بوده و بیکاری با 38.4 درصد در رده دوم قرار دارد.
همچنین 87 درصد از شهروندان ارمنی معتقد به لزوم خرید تسلیحات برای جلوگیری از تهاجم جدید جمهوری آذربایجان بوده و 38 درصد نیز کاهش فساد در ارتش را ضروری دانسته اند.
به اعتقاد 81.3 درصد شهروندان ارمنستان محرک اصلی جنگ چهار روزه قره باغ ترکیه بوده است. همچنین 33 درصد جمهوری آذربایجان، 17.2 درصد روسیه، 14.5 درصد آمریکا و 1.1 درصد نیز کشورهای اروپایی را مسبب جنگ چهار روزه معرفی کرده اند.
46.7 درصد شهروندان ارمنستانی در پاسخ به سئوالی پیرامون دلیل اصلی تهاجم چهار روزه در اوایل ماه آوریل، دستور قدرت های خارجی را عامل جنگ قره باغ اعلام کرده اند. این در حالیست که به اعتقاد 32.5 درصد از سئوال شوندگان هدف باکو از آغاز این تهاجم مهار و سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی خود بوده است و 28.1 درصد نیز خریداری تسلیحات از روسیه و دیگر کشورها را به عنوان دلیل اصلی این تهاجم ذکر کرده اند.
همچنین پس از جنگ چهار روزه و در مقایسه با نتایج نظر سنجی سال گذشته، اطمینان ارامنه نسبت به توان نیروهای نظامی این کشور برای مقابله با تهاجم نظامی جمهوری آذربایجان افزایش یافته است. براساس نتایج این نظر سنجی 84.4 درصد از سئوال شوندگان بر آمادگی کامل نیروهای نظامی ارمنستان برای مقابله با تهاجم گسترده تاکید کرده اند.

نظرات