رژیم ایران کمتر از یکدهم امریکا اطلاع رسانی را کنترل می کند

خامنه ایخامنه ای میگوید از کنترل اطلاعات افراد در امریکا تعجب میکند.
به گزارش وبسایت خامنه ای او به مناسبت آغاز به کار دهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی گفت: آزادترین مناطق دنیا از لحاظ اطلاعات، مثلاً فرض کنید دولتهای غربی‌اند، ازجمله آمریکا؛ از خبرهای دقیق و روشنی که از آمریکا میرسد در کنترل اطلاعات افراد و انگشت گذاشتن روی آن چیزهایی که دستگاه روی آنها حساس است، انسان واقعاً تعجب میکند؛ ما یک‌دهم آنها کنترل اطلاعاتی نداریم و نمیکنیم.
خامنه ای نگفت که این خبرهای دقیق و روشن را از چه منبعی بدست آورده است. احتمال داده می شود که ولادیمیر پوتین این خبرها را به او داده است.

نظرات