در آینده نزدیک رژیم لغو روادید اجرایی نخواهد شد

نینو بورجانادزه

نینو بورجانادزه می گوید در آینده نزدیک نه رژیم لغو روادید با اروپا اجرایی خواهد شد و نه گرجستان به ناتو خواهد پیوست.

رهبر حزب جنبش متحد دموکراتیک در یک کنفرانس رسانه ای اعلام کرد که گرجستان به پیشرفتی در مورد لغو روادید با اروپا و نیز پیوستن به ناتو نائل نخواهد شد.
نینو بورجانادزه از رهبران انقلاب رز بود و بسیاری بر این باور هستند که حزب تحت رهبری او خواهان همکاری های راهبردی با روسیه است.

نظرات