درمانگاههای سیار در بلوار باتومی

درمانگاه سیاردرمانگاههای سیار در بلوار باتومی کمکهای اولیه را در اختیار کلیه مراجعان قرار می دهند. امکان آزمایش خون رایگان برای تشخیص بیماری هپاتیت سی نیز وجود دارد.
وزارت بهداشت گرجستان اعلام کرده است که همزمان با آغاز فصل گردشگری تابستانی، درمانگاههای سیار در بلوار باتومی شروع بکار می کنند. ساعات کار این درمانگاهها از 10 صبح تا 10 شب اعلام شده است.
افراد بومی و نیز گردشگران می توانند بطور رایگان از خدمات این درمانگاهها استفاده نمایند.
بلوار باتومی که بموازات نوار ساحلی در این شهر قرار گرفته است یکی از محلهای بسیار پرطرفدار برای تفریح و استراحت می باشد.

نظرات