حدود 20 هزار ارمنستانی بلیت یک طرفه گرفتند

فقر ارمنستاننشریه ژوقوورد گزارش میدهد که در 6 ماهه اول سال جاری میلادی 19 هزار و 719 مسافر با هواپیما از ارمنستان به خارج از کشور پرواز یکطرفه انجام دادند و بازنگشته اند.
ارمنستان از کشورهایی است که با فرار نیروی انسانی مواجه است و به عقیده کارشناسان اگر این روند ادامه یابد در سالهای آینده غیر از کارکنان دولت و افراد غیرفعال کسی در این کشور باقی نخواهد ماند.

نظرات