جنازه مادر 37 ساله با سه فرزندش در آخالکالاکی

قفقازستان - روز یکشنبه 10 جولای اهالی روستای واچیانی در آخالکالاکی با جنازه مادر 37 ساله ای همراه با فرزندان 18، 16 و 5 ساله اش مواجه شدند.

به گزارش شبکه روستاوی 2 ، جنازه ها در منزل مسکونی مقتولان پیدا شد. مادر و دختر بزرگ خانواده از ناحیه سر مورد اصابت ضربه شئی سخت قرار گرفته بودند و فرزند کوچک نیز خفه گردیده بود.
پدر این خانواده در خارج از گرجستان به کار مشعول است. جنایت روز قبل از پیدا شدن جسدها اتفاق افتاده بود و جنازه ها اکنون در پزشکی قانونی تحت بررسی های پزشکی قرار دارند.

نظرات