حمله مسلحانه به خودروی نماینده اسلام آباد غرب و مدیران دولتی کرمانشاه

خودرو کرمانشاهخودروی حامل نماینده اسلام آباد غرب و فرماندار این شهرستان هدف رگبار گلوله قرار گرفت. در این حادثه راننده فرماندار کشته شد و فرماندار اسلام آباد غرب نیز مجروح گردید.
افکار نیوز تعداد کشته ها در این حادثه را 2 نفر اعلام نموده است اما اطلاعاتی در مورد هویت آنها منتشر نکرده است.
تعداد مهاجمان 4 نفر اعلام شده است و گفته می شود بعد از این عملیات خودروی خود را به آتش کشیدند و از صحنه محو شدند. گزارش مستندی در مورد عاملان در دست نیست اما احمد صفری نماینده کرمانشاه به ایسنا گفته است که گروه پژاک عامل این حادثه است و مهاجمان به جنگلهای کرمانشاه گریخته اند.

نظرات