افزایش کسری تراز بازرگانی در گرجستان

اقتصاد گرجستانمرکز آمار گرجستان اعلام کرد که در شش ماهه اول سال جاری میلادی ارزش صادرات کشور بر پایه دلار نسبت به دوره مشابه در سال قبل 12 درصد کاهش یافته است درحالی که در همین دوره ارزش واردات 30 درصد افزایش نشان میدهد.
مرکز آمار Geostat کسری تراز بازرگانی در شش ماهه اول سال جاری را 3.809 میلیارد دلار محاسبه کرده است.

نظرات