فرماندار جدید آجارستان

زوراب پاتاریدزهگیورگی مارگولاشویلی رئیس جمهور گرجستان زوراب پاتارادزه را بعنوان فرماندار جدید آجارا معرفی کرد. زوراب پاتاریدزه برای رسیدن به سمت فرماندار باید موافقت شورای عالی آجارا را نیز کسب نماید.
زوراب پاتاریدزه پیشتر سفیر گرجستان در قزاقستان بود.
فرماندار سابق آجارا آرچیل خابادزه جهت شرکت در رقابتهای انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر از سمت خود استعفاء داده است.

نظرات