نصب مجسمه عمر خیام نیشابوری در آستراخان

خیام نیشابوریقرار است روز 4 آگوست سال جاری مجسمه برنزی عمر خیام نیشابوری در میدانی از شهر آستراخان در کشور روسیه نصب شود.
به گزارش اسپوتنیک این مجسمه با 4 متر ارتفاع و 1.5 تن وزن در روسیه قالب ریزی شده است و هزینه ساخت آن را اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی گیلان تامین نموده است.
مجسمه خیام در میدان دانشجو مقابل دانشگاه دولتی آستراخان نصب خواهد شد.

نظرات