ساختمان پلیس هنوز تحت کنترل گروگان گیران قرار دارد

پلیس ایروانبا گذشت چند روز از حمله مهاجمان به یک کلانتری در ایروان، هنوز پلیس و مقامهای امنیتی نتوانسته اند کنترل ساختمان اشغال شده را بدست بگیرند.
گزارش ها حاکی از آن است که عصر روز سه شنبه 19 جولای پلیس با تجمع کنندگان در میدان آزادی درگیر شده است و عده ای را دستگیر نموده است. این تجمع کنندگان از مهاجمان ساختمان پلیس حمایت می کنند.

نظرات