امر به معروف از راه تجاوز

رسانه های ایران گزارش میدهند که جوانی 20 ساله از ترس تجاوز جنسی خود را از بالکن مغازه ای در شرق تهران به پایین پرتاب می کند. به گفته این جوان مهاجم فردی بوده است که می خواسته با تجاوز به او امر به معروف کند.به گزارش روزنامه ایران، صاحب مغازه اغذیه فروشی پس از تماس با پلیس به ماموران می گوید: دقایقی قبل یکی از دوستانم به همراه پسر جوان ناشناس به مغازه‌ام آمد و مدعی شد که این پسر مزاحم چند زن شده است. حالا هم او را برای نصیحت به مغازه آورده است. من هم با شنیدن حرف‌هایش اجازه دادم تا به همراه پسر ناشناس به طبقه دوم مغازه ساندویچی برود. اما لحظاتی نگذشته بود که صدای وحشتناکی شنیدم. وقتی به کوچه رفتم متوجه شدم پسر جوان خود را پایین انداخته است.
قربانی این حادثه که در بیمارستان بستری بود بعد از بهبود نسبی با حضور در دادسرا می گوید: آن روز کنار خیابان ایستاده بودم که این مرد به سراغم آمد و مدعی شد مزاحم چند خانم شده‌ام. با اینکه حرف‌هایش را قبول نداشتم اما چون خیلی اصرار کرد قبول کردم همراهش به مغازه دوستش بروم تا با هم صحبت کنیم. اما وقتی به طبقه دوم رسیدیم متوجه نقشه شیطانی‌اش شدم. بعد هم برای فرار از چنگش خودم را از طبقه دوم پایین انداختم.
بر اساس گزارشهای رسیده به قفقازستان بسیاری از ماموران و وابستگان به جمهوری اسلامی در گفتگوهای محفلی خود از عباراتی مانند "ارشاد کردن" ، "امر به معروف" و "نصیحت کردن" بجای تجاوز کردن در مورد زنان و جوانان استفاده می کنند.

نظرات