زبان عبری ممنوع

بسته بندی عبریمعاون اداره کل نظارت بر فراورده های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در ایران اعلام کرد واردات فراورد هایی که در بسته بندی آنها از زبان عبری استفاده شده باشد به کشور ممنوع است.
به گزارش پارسینه، سهیل اسکندری با اشاره به تصاویری که از یک نوع فراورده های غذایی که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده و بر روی آن مشخصاتی از کالا به زبان عبری درج گردیده است با قاطعیت اعلام کرد: چنین فراورده هایی به هیچ وجه از سوی سازمان غذا و دارو مجوزی دریافت نکرده و نخواهند نمود.
یادآوری می شود عبری یکی از زبانهای باستانی است که زبان مادری میلیونها نفر در جهان و هزاران نفر در ایران می باشد.

نظرات