اتوبوسهای برقی در باتومی

اتوبوس برقی باتومیشهرداری باتومی قصد دارد 10 دستگاه اتوبوس برقی برای حمل و نقل عمومی در شهر خریداری نماید.
شهرداری باتومی اعلام کرده است خرید اتوبوسهای برقی به تائید دولت رسیده است و قرار است سرمایه لازم برای این پروژه از سوی بانک توسعه و نوسازی اروپا تامین شود.
قیمت هر دستگاه اتوبوس برقی حدود 250 هزار دلار برآورد شده است و مناقصه خرید بزودی اعلام خواهد شد.

نظرات