آب معدنی گرجستان در بازار عربستان سعودی

سایرماز ماه جولای جاری صادرات آب معدنی سایرم به عربستان سعودی آغاز گردید.
تاکنون 240 هزار بطری آب معدنی سایرم به عربستان سعودی صادر شرکت است.
سفارت گرجستان در عربستان سعودی گزارش داده است که بسیاری از محصولات گرجستان در بازار ریاض عرضه و مصرف می شوند.

نظرات