چهره های جدید در میان نامزدهای رویای گرجستان

نامزد جدیدحزب رویای گرجستان یک لیست 15 نفره از اسامی نامزدان انتخابات اکتبر ارائه کرده است که هیچیک از آنها در حال حاضر نماینده پارلمان نیستند.
در لیست منتشره 7 نامزد مرد و 8 کاندیدای زن وجود دارد. اینکه کدامیک از نمایندگان کنونی پارلمان از لیست نهایی رویای گرجستان حذف خواهند شد هنوز بدرستی روشن نیست. اسامی اعلام شده در لیست 15 نفره عبارتند از:

Tamar Chugoshvili
Giorgi Gakharia
Irakli Kobakhidze
Akaki Zoidze
Archil Talakvadze
Tamar Khulordava
Irina Pruidze
Kakha Kuchava
Mamuka Mdinaradze
Mariam Jashi
Nino Goguadze
Roman Kakulia
Sopo Kiladze
Sopo Katsarava
Sopo Japaridze

نظرات