مدرسه فتح الله گولن در باتومی

مدرسه شاهینبرخی از رسانه های گرجستان اطلاعاتی را منتشر کرده اند مبنی بر اینکه مدرسه و مجتمع آموزشی شاهین در باتومی با سرمایه گذاری فتح الله گولن ساخته شده است. فتح الله گولن از سوی مقامات ترکیه به طراحی کودتای نافرجام اخیر در این کشور متهم گردیده است با اینحال مقامات گرجستان می گویند که فعالیت مدرسه شاهین در باتومی بلامانع است.
به گزارش روستاوی2 ، گیورگی کویریکاشویلی نخست وزیر گرجستان می گوید وزارت خارجه در این مورد اظهارنظر کرده است، من فکر می کنم سوء تفاهمی بود که رفع گردید.
وزارت آموزش گرجستان نیز اعلام کرده است که فعالیت مدرسه شاهین قانونی است.

نظرات