محدودیت در عبور و مرور از مرزهای گرجستان با ترکیه

مرز سارپیگزارش شده است که ماموران در مرزهای سارپی و واله مانع از خروج شهروندان گرجستان به سمت ترکیه می شوند.
پرواز امروز صبح از استانبول به باتومی که بایستی ساعت 9:20 می نشست انجام نشد و بدنبال آن پرواز ساعت 10:35 صبح از باتومی به استانبول صورت نگرفت.
دولت گرجستان ضمن حمایت از دولت اردوغان به شهروندان این کشور توصیه کرده است که از سفر به ترکیه خودداری کنند.

نظرات

مطلب پربیننده